КОНТАКТИ

СПОДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ......
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
РЪКОВОДЕНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ВМРО-БНД- ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Избрани на областна конференция проведена на 15.02.2020г.

ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ- МАНДАТ 3 ГОДИНИ ОТ ДАТА: 15.02.2020г.
Длъжносттелефонимена
Председател0886/874797Стефан Иванов Балабанов
Зам. Председател0885/966377Георги Димитров Коприщенов
Зам. Председател0893/532064Николай Йорданов Пенев
Секретар0888/214408Кузо Георгиев Божинов
Касиер0885/558575Димитър Иванов Дудов
Член Ганка Петрова Василева
Член0889/256830Тоско Георгиев Кормушев
Член0886/449769Христос Борисов Рамбов
Член0879/935475Татяна Борисова Попатанасова
Член0887/849988Иван Ангелов Кехайов
Член0885/557785Лъчезар Василев РиковОБЛАСТНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ-МАНДАТ 3 ГОДИНИ ОТ ДАТА:15.02.2020г.
Длъжносттелефонимена
Председател0888/365633Васил Бончев Кадийски
Член0889/750849Петър Георгиев Мулешков
Член0888/762805Николай Стефанов Лазаров

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703