БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

СПОДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ......
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО:

Сексуалното образование на деца, граничещо с разврат, трябва да бъде подсъдно, а не толерирано. 

С такава позиция народните представители от ВМРО излизат след поредния скандален опит в пернишко училище да се внедряват от различни НПО-та, уж случайно, часове по сексуално възпитание, които са с недопустимо и несъгласувано с родителите учебно съдържание.

Още днес народните представители от ВМРО ще изготвят и пуснат въпрос към министъра на образованието Красимир Вълчев. Ще настояваме и за наказание на онези, които са допуснали скандалното сексуално образование на четвъртокласниците.

Припомняме, че днес разтревожени родители сигнализираха медиите за това, че децата им, които са  в четвърти клас от 7 ОУ „Г. С. Раковски” в Перник са принуждавани да рисуват полови органи по време на час по сексуално образование. Обучавани са също така какво е секс, какви са разликите и приликите между телата на момчета и момичета, какво е обрязване и мастурбация. Има информация, че са карани да се целуват, за да установят какви чувства изпитват от целуването.

Зад въпросната стратегия за сексуалното обучение стои фондация П.У.Л.С., регистрирана в Перник, която е сред яростните защитници на Истанбулската конвенция и е заявила своята категорична подкрепа за приемането на Национална стратегия за детето. Все документи, срещу които ние от ВМРО се противопоставихме и които спряхме – именно заради техните провокативни политики, противоречащи на традиционните български ценности.

По-подробно преглеждане на сайта на фондацията, в раздела за деца и младежи, се вижда публикация под заглавие „Порастване. За какво става въпрос?“. Наред с половото съзряване при момичетата и момчетата и подробности за сексуалните взаимоотношения, на подрастващите се натрапва и хомосексуална ориентация. Даже има текст, в който е записано, че „понякога си фантазираш за някой известен човек, който може да е от същия или от противоположния пол.“

Категорично сме против опитите на българските деца в българските училища да бъде налагано по смущаващ начин подобно сексуално образование, което ужасява родителите. Защо подобен скандален експеримент е направен без тяхното изрично съгласие, без дори да бъдат запознати със спецификата на курса? Защо изобщо в часовете е допуснато да влизат различни джендър и други НПО-та, които да провеждат беседи как се прави секс и колко са естествени еднополовите отношения? И не на последно място, кой допусна тази явна провокация?

Настояваме МОН да предприеме необходимите действия за стриктен контрол върху образователния материал в училище, който да е съобразен с възрастта на учениците и да отчита дейността на организациите, които извършват обучението.

ВМРО винаги е защитавала традиционните семейни ценности и необходимостта от висок морал в българското образование. Ето защо за пореден път призоваваме в българското училище да не бъдат допускани  материали със съдържание, което противоречи на обществените норми на поведение, добрите нрави и на традициите на българското семейство.

С промените се премахва ролята на НПО при извеждането на деца от семейството, въвежда се бърз съдебен контрол при отнемане на дете, а не просто административно решение. НПО-тaта няма да бъдат на „входа“ и „изхода“ на социалните услуги.

Това са част от предложените от ВМРО и приети на първо четене от парламента днес изменения, които бяха направени в Закона за социалните услуги. Текстовете бяха изработени и вкарани от съпредседателя на ПГ „Обединени патриоти“ и зам.-председател на ВМРО Искрен Веселинов и депутата от ВМРО и член на социалната комисия в НС Александър Сиди преди месец.

От трибуната депутатите от ВМРО отстояха основните принципи, за които Организацията се бори години наред, а именно запазване на смисъла на семейството като основна единица на обществото, запазване на традицонните за българското общество ценности, пълна закрила на детето от страна на държавата, както и ограничаване намесата на неправителствените организации в обществения живот на страната. Не на това мнение очаквано се оказаха депутатите от ДПС, според които ЗСУ в първоначалния си вид е напълно приемлив. В общия хор на противницете на промените, които ние вкарахаме се включиха и депутатите от БСП, въпреки липсата на аргументи.

Припомняме, че благодарение на Патриотите, влизането в сила на спорния ЗСУ беше отложено за 01.07.2020 г. Причината за отлагането бяха многохилядните протести на различни организации. Мотивите на протестиращите ни дадоха повод да обърнем внимание, че при породен силен граждански антагонизъм определено трябва да бъде насочено специално внимание към текстовете, които предизвикват притесненията в обществото.

По съвместна инициатива с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) бяха предвидени кръгли маси и обществено обсъждане на всички предложения от страна на неправителствения сектор и на парламентарно представените политически партии. Тези събития обаче не се състояха поради извънредното положение, което беше наложено от световната пандемия от COVID-19. Ето защо дълго чаканите консенсусни решения не се случиха, но за сметка на това нашите експерти направиха работещи предложения, които могат да бъдат в полза на всички страни, които имаха притеснения по влизането в сила на закона.

Междувременно по инициатива на Искрен Веселинов и Александър Сиди, във връзка с фрагментираното законодателство в социалната сфера, беше извикана и изслушана от Народното събрание социалният министър Деница Сачева. Отново по инициатива на депутатите от ВМРО парламентът прие решение, с което НС ангажира МТСП с конкретни срокове за анализ на законодателството и неговата кодификация. НС прие, че е нужно да се изработи Кодекс за социална подкрепа, с който да се сложи и край на социалния паразитизъм.

Ние от ВМРО категорично сме „за“ отмяна на ЗСУ. Но този закон трябва да работи с внесените промени до изготвянето на Кодекса.

Ето и основните принципи, които внедрихме в закона:

– В ЗСУ се регламентира мястото на НПО при социалните услуги и се премахва ролята им при извеждането на деца от семейството;

– Чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания;

– – Социалните услуги не са търговска дейност по смисъла на ТЗ;

– НПО няма да бъдат на „входа“ и „изхода“ на социалните услуги;

– Ще има бърз съдебен контрол при отнемане на дете, а не просто административно решение. Това за нас е справедлива мярка, която ще даде спокойствието на семействата;

– Досегашната Национална стратегия за закрила на детето ще се нарича Национална стратегия за закрила на детето и семейството, а Национална програма за закрила на детето – Национална програма за закрила на детето и семейството и др.

Прилагаме и мотивите, с които подкрепихме законопроекта за изменение и допълнение на ЗСУ:

Мотиви

Предложените промени внасят важно уточнение в целта на Закона за социалните услуги. Акцентира се върху това, че чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания. Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност – покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на закрила на нуждаещите се физически лица.

Предвидените промени в Закона за закрила на детето целят да осигурят по-интензивна закрила на родителя, чието дете е настанено извън семейството със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето, включително при т.нар. спешно настаняване извън семейството. В изпълнение на тази цел законопроектът въвежда задължение на директора на дирекция „Социално подпомагане“ да изпрати в съда постъпилата от родителя жалбата в деня, следващ получаването ѝ. Задължава се съдът да образува административното дело в тридневен срок и да го насрочи в седемдневен. Предвидени са кратки срокове и по отношение на извършване на процесуални действия в хода на процеса, както и за произнасяне на съда с решение. Изрично е постановено, че сроковете по Административнопроцесуалния кодекс за отстраняване на нередовности на жалбата, представяне на писмен отговор по жалбата, представяне на заключение на вещо лице и за призоваване на страните не се прилагат. Административното дело се прекратява, ако преди постановяване на решението е налице влязло в сила решение по чл. 28, ал. 4 за настаняване на дете по съдебен ред.

Съгласно действащата редакция на чл. 36г, ал. 3 от Закона на закрила на детето мултидисциплинарен екип по ал. 1 включва освен социалния работник представител на районното управление на Министерството на вътрешните работи (районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник), на районната прокуратура и на общината. По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга. Законопроектът изключва възможността представител на доставчик на социална услуга да бъде включен в мултидисциплинарния екип  с цел гарантиране на пълна безпристрастност и обективност при вземане на решението за мерките на защита на дете в риск или дете – жертва на насилие или експлоатация.

Законопроектът предвижда досегашната Национална стратегия за закрила на детето да се нарича Национална стратегия за закрила на детето и семейството, а Национална програма за закрила на детето – Национална програма за закрила на детето и семейството. По този начин се задължава законодателят да предприеме мерки и да предвиди гаранции, че отглеждането на детето ще се осъществява извън семейството само в краен случай, след изчерпване на всички възможни законови мерки за закрила в семейна среда.

Видеа от изказванията на народните представители по време на дебата за Закона за социалните услуги:

Искрен Веселинов>>>

Александър Сиди>>>

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703