ВРЪЗКИ

СПОДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ......
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

http://www.vmro.bg/ – НАЦИОНАЛЕН САЙТ НА ВМРО-БНД


https://vmro-pz.org/ – ОБЛАСТЕН САЙТ НА ВМРО-БНД

ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ:
Длъжност – телефон – имена
Председател 0886/874797 Стефан Иванов Балабанов
Зам. Председател 0885/966377 Георги Димитров Коприщенов
Зам. Председател 0893/532064 Николай Йорданов Пенев
Секретар 0888/214408 Кузо Георгиев Божинов
Касиер 0885/558575 Димитър Иванов Дудов

Член  Ганка Петрова Василева
Член 0889/256830 Тоско Георгиев Кормушев
Член 0886/449769 Христос Борисов Рамбов
Член 0879/935475 Татяна Борисова Попатанасова
Член 0887/849988 Иван Ангелов Кехайов
Член 0885/557785 Лъчезар Василев Риков


ОБЛАСТНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:
Длъжност – телефон – имена
Председател 0888/365633 Васил Бончев Кадийски
Член 0889/750849 Петър Георгиев Мулешков
Член 0888/762805 Николай Стефанов Лазаров


ОБЛАСТЕН ОРГАНИЗАТОР НА ВМРО: 0888/214408    Кузо БожиновЗА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ВМРО: 0885/966377  Георги Коприщенов

ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ВМРО: 0899/999456 д-р. Николай Пенев

ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ВМРО: 0886/000011  Александър Гагов

ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ВМРО: 0889/750849  Петър Мулешков

ЗА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ВМРО: 0888/214408    Кузо Божинов

ЗА ОБЩИНА БЕЛОВО ВМРО: 0885/922059   Димитър Марков

ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ВМРО: 0886/449769  Христос Рамбов

ЗА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ВМРО : 0879/935475  Татяна Попатанасова
 ВЪВ ФЕЙСБУК:

https://www.facebook.com/www.vmro.bg/– ВМРО-БНД
https://www.facebook.com/vmropazardjik/– ВМРО-ПАЗАРДЖИК
https://www.facebook.com/groups/241249479342621/ – ВМРО-ПАЗАРДЖИК, МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ
https://www.facebook.com/294943103949243/ – ВМРО-ПЕЩЕРА
https://www.facebook.com/groups/376003285797313/ – ВМРО-СЕПТЕМВРИ
https://www.facebook.com/groups/770126570173734/– ВМРО-ВЕЛИНГРАД
https://www.facebook.com/groups/589708668429039/ – ВМРО-БЕЛОВО
https://www.facebook.com/groups/578389236077264/ – ВМРО- БРАЦИГОВО

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703