Кузо Божинов отправи питане към кмета на община Септември

Кузо Божинов – общински съветник от ВМРО в община Септември отправи следните три въпроса към кмета на общината:1. Има ли неправителствени организации които работят по направления свързани с децата, младежите и образованието на територията на община Септември. Каква дейност извършват и сътрудничат ли си с общинска администрация и училищата?2. Какви действия […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703