Димитър Антов: Призивът на ЕП за приемане на еднополовите бракове е грубо вмешателство

Европейският парламент призова еднополовите бракове и партньорства да бъдат признати в целия Европейски съюз. До какво ще доведе резолюцията на ЕП и ще се стигне ли до еднакво третиране на еднополовите семейства с разнополовите двойки? Тази резолюция не е задължителна. Тя е пореден натиск върху културите на отделните държави да приемат нещо, […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703