Честит първи учебен ден!

Областния комитет на ВМРО – област Пазарджик честити първия учебен ден на всички български ученици и учители. Пожелаваме успешна учебна година и високи резултати в усвояването на материала.Образованието и възпитанието на учениците е най- важната дейност от обществения живот за всяка държава. То е в пряка връзка с благополучието и напредъка […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703