„НА МЪЛНИЯ С КРИЛАТА“ – 1 СЕРИЯ

„НА МЪЛНИЯ С КРИЛАТА“ – 1 СЕРИЯ. Славен и трагичен епос за създаването на ВМРО и въстанията срещу Османската империя на територията на Македония, Тракия и Одринско. Филмът разглежда за пръв път отношенията на лидерите на ВМРО с официалната власт в Царство България. Особено интересни са писмата и срещите между Цар […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703