Петър Мулешков в защита на Панагюрския съд.

Споделям виц в ролята на басня – Лъвът се шляел из гората Си, при което видял мечката и отегчено казал: „Ела довечера в бърлогата ми – ще те изям“. Тя покорно се явила – и била изядена. На другия ден Лъвът, при същите обстоятелства, поканил за вечерята Си вълка, той роболепно […]

Областния комитет на ВМРО – област Пазарджик честити празника на всички български деца!

Децата са бъдещето и богатството на България, затова тяхното възпитание и отглеждане е основно направление от нашата политика.– Ние ще се борим за насърчаване на отговорното родителство и подпомагане на семейства, които полагат пълноценни грижи за децата си.- Подкрепа за деца, които показват високи резултати в училище.- Безплатни детски градини и […]

БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ: Напълно безплатни детски градини, ясли, здравеопазване, учебници и лекарства за децата

На 1 юни ние излизаме с ясна Стратегия за закрила и подкрепа на децата и младите семейства. Това е пакет от мерки с дългосрочна перспектива за подсигуряване на щастливо бъдеще на младите хора в България Ние, „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, макар и като отделни политически субекти през годините […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703