118 години от убийството на Гоце Делчев

На 4 май 1903 г. пада убит Георги(Гоце) Делчев. С убийството му, България губи един от своите най-значимите български революционери. Той е водач и идеолог на Българските македоно-одрински революционни комитети, по-късно известни като Вътрешна македоно-одринска революционна организация.Гоце Делчев е роден в Кукуш, Южна Македония, през 1872 година в семейството на Никола […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703