ВМРО: Всяко дете трябва да получава държавна помощ. Категорични сме за това!

Доходният критерий за даване на детски трябва да отпадне. За това настояваме в свое предложение в Бюджет 2021. Всяко дете трябва да получава държавна помощ. От ВМРО сме категорични за това! Правилата, работещи към днешна дата за отпускане на т.нар. помощ за отглеждане на дете, ощетяват голяма част от родителите. За огромно […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703