Цар Самуил стожера на българщината

Самуил е най-малкият брат от тъй наречените комитопули: Давид, Мойсей, Арон и Самуил – синове на ”велемощния” комит Никола. След падането на Източна България под византийска власт през 970 г. комитопулите стават фактически управители на България. През 973-976 г. братята започват военни действия срещу Византия, но още в началото Давид е […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703